Styrelsen för Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden

Ordförande
Bertil Johnsson, Sundsvalls konstförening
epost: bertil.johnsson@telia.com
060-585323

Ann-Louise Nilsson, Matfors konstförening, vice ordförande
epost: ann-louise.nilsson@hotmail.se
060-21941

Daniel Eklund, Sundsvalls museum
epost: daniel.eklund@sundsvall.se
060-191802

Styrelsesuppleanter
Jan Erik Brunnberg, Sundsvalls konstförening, sekreterare
epost: je.brunnb@hotmail.com
060-173817

Gunnel Ledström Blixt, Matfors konstförening
epost: gunnel.ledstrom.blixt@telia.com
060-565195

Pia Hoxell, Sundsvalls museum
epost: pia.hoxell@sundsvall.se
060-191808


bild