Styrelsen för Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden

Ordförande
Jan Erik Brunnberg, Sundsvalls konstförening
epost: je.brunnb@hotmail.com

Anna Kamf, Matfors konstförening, vice ordförande

Daniel Eklund, Sundsvalls museum

Styrelsesuppleanter
AnnaLena Persson, Sundsvalls konstförening, sekr.

Anette Helsing, Matfors konstförening

Pia Hoxell, Sundsvalls museum


bild