Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden (GS-fonden) bildades 1976 genom sammanslagning av två tidigare fonder; Professor Olof Grafströms minnesfond och Arthur Sandqvists gåvofond.

Sandqvistska fonden skapades 1935 genom en gåva om 10 000 kr till Sundsvalls konstförening av disponent Arthur Sandqvist (1867-1939) för uppförande av en egen museibyggnad. Donationen fanns med i konstföreningens räkenskaper till 1977, då den sammanlades/permuterades med Olof Grafströms minnesfond.

Olof Grafströms minnesfond bildades 1974 genom en privat insamling på 100-årsdagen av Olof Granströms födelsedag till att bilda en stipendiefond till konstnärens minne som stöd för konstnärer med anknytning till Mellannorrland.

Genom beslut av Kammarkollegiet 1977 sammanlades de Sandqvistska donationsmedlen med Olof Grafströms minnesfond, varvid den nybildade fonden skulle benämnas Grafström-Sandqvistska fonden. De ändamålsbestämmelser och övriga bestämmelser som gällde för Olof Grafströms minnesfond skulle även gälla för den nybildade fonden.

bild