Stiftelsen delar årligen ut stipendier för högre utbildning eller fortbildning till konstnärer med tydlig anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län. Man ska antingen vara född/ uppvuxen eller bosatt/mantalsskriven i området. Stipendiet kan sökas av konststuderande eller yrkesverksamma konstnärer oavsett ålder förutsatt att ovan angivna kriterier uppfylls.


Ansökan ska innehålla:
-CV
-Beskrivning av anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län
-Beskrivning av vad stipendiet avses användas till
-Arbetsprover

Ansökan skickas till:
Grafström-Sandqvistska fonden
c/o Sundsvalls museum
851 96 Sundsvall

Kontaktperson: Daniel Eklund
epost: daniel.eklund@sundsvall. se
tfn:060-191802


Sista ansökningsdag för 2024 är den 31 augusti.
Stipendiet delas ut under hösten 2024
Stipendiaten ska efter ungefär ett år återrapportera till Stiftelsen hur stipendiet använts.
Denna rapport skickas till ovan angivna adress.

Här kan du hämta ansökningsblanketten:
Ansökningsblankett

bild