Stiftelsen delar årligen ut stipendier för högre utbildning eller fortbildning till konstnärer med tydlig anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län. Man ska antingen vara född/ uppvuxen eller bosatt/mantalsskriven i området. Stipendiet kan sökas av konststuderande eller yrkesverksamma konstnärer oavsett ålder förutsatt att ovan angivna kriterier uppfylls.


Ansökan ska innehålla:
-CV
-Beskrivning av anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län
-Beskrivning av vad stipendiet avses användas till
-Arbetsprover

Ansökan skickas till:
Grafström-Sandqvistska fonden
c/o Sundsvalls museum
851 96 Sundsvall


Sista ansökningsdag för 2019 är den 23 augusti.
Stipendiet delas ut i december 2019.
Stipendiaten ska efter ungefär ett år återrapportera till Stiftelsen hur stipendiet använts.
Denna rapport skickas till ovan angivna adress.

Här kan du hämta ansökningsblanketten:
Ansökningsblankett

bild