Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden delar årligen ut stipendier för högre utbildning eller fortbildning till konstnärer med tydlig anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län.

Stiftelsen ska även verka för inköp av konst för att överlämnas som deposition eller gåva till Sundsvalls Museum. Inköpen kan vara verk av Olof Grafström, till vars minne fonden skapats, eller verk av andra betydande konstnärer med klar anknytning till Mellannorrland.

Stiftelsens tillgångar förvaltas av stiftelsens styrelse, som även utser stipendiater och beslutar om inköp. I styrelsen finns representanter från Matfors och Sundsvalls konstföreningar och från Sundsvalls museum.

bild